laoder img

Uvjeti poslovanja

 • 28.03.2022

NOWARENT Putnička agencija

Ivana Gundulića 6a, Rovinj 52210

OIB: 03084109638

Vlasnik: Pol Popović

Broj u Upisniku turističkih agencija: 633./2020

 

1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA (u daljnjem tekstu „Uvjeti“)

Putnička agencija NOWARENT, Ivana Gundulića 6a, Rovinj (u daljnjem tekstu: Agencija) zastupa vlasnike apartmana i kuća za odmor te nudi ostale turističke usluge po hrvatskim zakonima. Ovi se uvjeti primjenjuju na rezervacije rezervirane za smještaj Agencije, u određenim privatnim apartmanima i kućama za odmor s čijim je vlasnicima Agencija potpisala komercijalni ugovor. Ovi Uvjeti uključuju dolje navedene uvjete i primjenjivi su i na Agenciju i na goste s potvrđenim rezervacijama.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Rezervacije moraju vršiti osobe starije od 18 godina. Rezervacije mora izvršiti jedan gost koji prestavlja i ostale goste iste rezervacije. Rezervacije se smatraju potvrđenim tako što gost dobiva potvrdu nakon izvršenog plaćanja (ako je primjenjivo) službenom elektroničnom poštom Agencije ili u slučaju rezervacije s politikom plaćanja koja ne zahtijeva predujam, rezervacija se smatra potvrđenom nakon što gost i Agencija to potvrđuje putem e-maila. Predstavnik gostiju mora imati najmanje 18 godina i moraju biti ovlaštene za izvršenje rezervacije na temelju ovih uvjeta rezervacije od strane svih osoba navedenih na rezervaciji. Agencija nije odgovorna i ne može biti odgovorna za glavnog gosta koji je dobio odobrenje od ostatka gostiju, jer je odobrenje vodeći gost u potpunosti odgovoran Agenciji i ostalim gostima. Glavni gost je jedini odgovoran za plaćanje rezervacije u skladu s pravilima plaćanja koji se primjenjuju u okviru određene rezervacije na Agenciju i ne može se odreći ili prenijeti tu odgovornost. Uplate se mogu izvršiti putem agencijskog sustava, ako je moguće, u tom slučaju svi troškovi postupka internetskog plaćanja snose se na teret vlasnika kartice i putem bankovne doznake u hrvatskim kunama. Uplate se poštuju prema pravilima plaćanja koja vrijede za svaku rezervaciju koju je izvršio gost. Ako za određenu politiku plaćanja rezervirate predujam, rezervacija se ne potvrđuje sve dok glavni gost Agenciji ne pošalje dokaz o uplati. Da bi potvrdio rezervaciju, gost mora Agenciji platiti 30% bruto cijene rezervacije. Stranke se mogu dogovoriti o različitim uvjetima plaćanja koji se moraju ugovoriti u pisanom obliku i potvrditi obje strane. Nakon izvršene uplate, Agencija će izdati račun za uplaćeni iznos i vaučer za potvrđenu rezervaciju. Gost će platiti preostali iznos rezervacije u skladu s politikom plaćanja koja vrijedi za njegovu rezervaciju. Agencija zadržava pravo odbiti gosta da izvrši rezervaciju bez navođenja razloga.

3. UGOVOR

Smatra se da je ugovor potpisan između predstavnika gostiju i Agencije prema članku 2. ovih Uvjeta. Gost se obvezuje da neće smatrati Agenciju ili njezine zaposlenike odgovornima za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog netočnosti podataka navedenih u sustavu Agencije ili u sustavima njezinih partnerskih portala ili turoperatora. Ovim Uvjetima upravljat će se i tumačiti i provoditi u skladu sa hrvatskim zakonima. Svi sporovi trebaju se rješavati na hrvatskim sudovima.

4. CIJENE

Cijene za rezervaciju smještaja temelje se na cjeniku po sezonama. Cijena smještaja podliježe nadoplati za eventualne dodatke ako nisu uključeni u početnu cijenu koju će Agencija istaknuti prije potvrđene rezervacije. U svim slučajevima, Agencija prihvaća samo otkazivanja gosta koji je potvrdio svoju rezervaciju.

5. SIGURNOSNI DEPOZIT

Sigurnosni depozit potreban je za pokrivanje troškova bilo kakve štete ili kvara ako je navedeno na voucheru. Depozit će vlasnik smještaja na dan dolaska prikupiti od gosta samo ako je takav uvjet, a bit će istaknuto u cjeniku utvrđenom u sustavu Agencije ili njezinih partnera. Vlasnik nekretnine zadržava pravo ne prihvatiti goste ako se depozit ne plati u objektu prilikom dolaska. Polog se vraća gostu prilikom odjave.

6. MODIFIKACIJA REZERVACIJE

Sve izmjene po rezervaciji koju gost traži mora potvrditi Agencija. Agencija nastoji pomoći u svim izmjenama koje gost pokušava izvršiti. Agencija zadržava pravo ne prihvatiti bilo kakvu izmjenu rezervacije.

7. OTKAZ REZERVACIJA

Glavni gost pristaje poštivati ​​pravila otkazivanja koja se primjenjuju na određenu rezervaciju i koja je iskazana u sustavu Agencije i njezinih partnera u trenutku potvrđivanja rezervacije. U obzir će se uzeti samo zahtjevi za otkazivanja od vodećeg gosta. Otkazivanje se mora izvršiti putem web stranice agencijskog portala ili e-maila. Gost je dužan platiti preostalu cijenu rezervacije koja se odnosi na određenu rezervaciju koju želi otkazati.

 • STANDARDNA POLITIKA OTKAZIVANJA:
  • Ako je rezervacija otkazana ili izmijenjena najmanje 30 dana prije dolaska i nakon potvrde i potpune uplate rezervacije, 30% ukupne cijene se ne vraća, dok se 70% vraća.
  • U slučaju otkazivanja ili promjene kasnije od 30 dana ili u slučaju nedolaska, ukupna cijena rezervacije se ne vraća.
 • STANDARDNA POLITIKA PLAĆANJA:
  • 30% iznosa rezervacije dospijeva u trenutku potvrđivanja rezervacije.
  • Preostalih 70% iznosa rezervacije dospijeva najmanje 30 dana prije dolaska gostiju.

Stranke se mogu dogovoriti o različitim rokovima otkazivanja, koji se moraju ugovoriti u pisanom obliku i potvrditi obje strane.

8. IZMJENE I OTKAZI OD AGENCIJE

U slučaju da je Agencija otkazala ili preinačila, nastoji pružiti gostima drugi smještaj iste ili bolje kvalitete. Ako gost nije dostupan ili ne prihvati alternativni smještaj, Agencija će mu vratiti novac u cijelosti za sve iznose koje je platio.

9. ŽALBE

Sve pritužbe gostiju na smještaj ili vlasnike nekretnina moraju se dostaviti u pisanom obliku Agenciji najkasnije u roku od 1 dana od nastale štete. Službenik Agencije odmah će djelovati kako bi riješio sva pitanja koja je gost uočio u nekretnini. Ako ne upozori Agenciju u skladu s gore navedenim uvjetima dok je gost u smještaju, odbit će žalbu gosta.

10. DOLAZAK I ODLAZAK

Standardno vrijeme prijave i odjave zabilježeno je u potvrdi o rezervaciji. Gost može pisanim putem obavijestiti vrijeme dolaska, o čemu će Agencija odmah obavijestiti vlasnika nekretnine. 

11. PUTOVANJA

Predstavnik gostiju odgovoran je za sebe i ostale goste koje sa sobom nose ispravnu putnu dokumentaciju (putovnice i vize, vozačke dozvole, registraciju vozila, zelenu kartu, osiguranje automobila itd.). Agencija neće biti odgovorna za bilo kakve probleme koji nastanu kao posljedica nedolaska ako im se odbiju drugi aranžmani za putovanje gostiju, npr avionske karte, najam automobila, transferi itd.

12. ODGOVORNOSTI GOSTA

Gosti moraju ćuvati imovinu i sav namještaj, okove, predmete, objekte, opremu i teren u istom stanju kao pri dolasku u objekt te u istom stanju čistoće i općenitog reda u kojem su pronađeni. Gost je jedini odgovoran za bilo kakve kvarove, gubitke ili oštećenja imovine. Agencija toplo preporučuje gostu da poduzme odgovarajuće osiguranje za sve ostale goste koje predstavlja. Vlasnik nekretnine zadržava pravo izvršiti odbitak od sigurnosnog pologa za svako dodatno čišćenje tijekom broja sati posvećenih čišćenju i zahtijevati naknadu troškova preko iznosa sigurnosnog pologa. Parkiranje kamp kućica / postavljanje šatora strogo je zabranjeno i razlog je za protjerivanje gosta s imanja bez prethodne najave.

13. BROJ LJUDI KOJE KORISTE IMOVINU

Gost mora cijelo vrijeme poštivati ​​broj osoba koje koriste objekt, jer ne smije premašiti maksimalni broj gostiju koji je gost odredio na rezervaciji. Samo one osobe imenovane u trenutku rezervacije mogu koristiti objekt. Vlasnik ima pravo prekinuti najam bez prethodne najave i bez povrata ako su brojevi premašeni.

14. PRISTUP

Vlasniku imovine ili njegovom zastupniku omogućit će se razuman pristup nekretnini radi obavljanja hitnog održavanja i / ili pregleda.

15. PONAŠANJE

Glavni gost odgovoran je za ispravno i pristojno ponašanje svih ostalih gostiju. Ako se vodeći gost ili ili drugi gosti ne ponašaju na način da poštuje moral i propise Hrvatske ili imovinska pravila koja je odredio vlasnik nekretnine, vlasnik nekretnine ili lokalni zastupnik / agent mogu zatražiti da svi prisutni gosti napustite objekt bez povrata novca.

16. DODATNE USLUGE

Za sve dodatne usluge, gost može obavijestiti Agenciju najkasnije 28 dana prije dolaska ili u slučaju kasnih rezervacija 24 sata nakon potvrđivanja rezervacije. Za takve usluge ispostaviti će se zasebna faktura.

17. POSTELJINA I RUČNICI

Posteljina, ručnici (svakih sedam dana), ručnici za plažu i promjena posteljine (svakih sedam dana) uključeni su u cijeni smještaja.

18. BAZENI

U slučaju da objekt ima bazen, gost ga može koristiti ako je to navedeno u rezervaciji. Bazeni nisu otvoreni tijekom cijele godine. Gost bi trebao provjeriti kod Agencije je li bazen dostupan ili ne. Ako je potrebno grijanje bazena, tada se može primijeniti dodatna naknada.


19. SOCIJALNI DOGAĐAJI I OSTALE FUNKCIJE

Sve privatne događaje (npr. Zabava, vjenčanje, koktel) na nekretnini koju gost želi organizirati mora prethodno odobriti vlasnik nekretnine ili Agencija. Mogu biti primjenjivi dodatni troškovi i / ili povećani sigurnosni polog, a iznos je po vlastitom nahođenju vlasnika ili Agencije.

20. SIGURNOST I VRIJEDNOSTI

Sve dragocjenosti koje ostanu na imanju prepuštaju se na vlastiti rizik. Ni Agencija ni vlasnik nekretnine nisu odgovorni za bilo kakav gubitak koji se može dogoditi gostu. Povrat novca ne može se izvršiti ako gosti odluče napustiti nekretninu kao posljedicu provale.

21. INFORMACIJE

Agencija se odriče svake odgovornosti za točnost podataka o nekretnini i gost razumije da potpuni opis nekretnine ovisi o vlasnicima nekretnina. Fotografije su samo u svrhu ilustracije. Vlasnici nekretnina pridržavaju pravo izmjena i dopuna specifikacija imovine koje se smatraju potrebnim u svjetlu operativnih zahtjeva. U interesu kontinuiranog poboljšanja, vlasnici nekretnina zadržavaju pravo izmjene namještaja, opreme, sadržaja, objekata ili bilo kojeg dijela bilo koje aktivnosti, bilo oglašene ili prethodno dostupne bez prethodne najave. Ako se značajne promjene dogode nakon potvrde rezervacije, Agencija će obavijestiti glavnog gosta ako ima vremena prije dolaska.

22. KUĆNI LJUBIMCI

Kućni ljubimci su dopušteni samo ako je tako naznačeno. Vlasnik zadržava pravo nadoplate i / ili povećanja sigurnosnog pologa u slučaju da gost dovodi kućne ljubimce. Broj i težina kućnih ljubimaca moraju se dogovoriti prije prihvaćanja rezervacije. U slučaju da vlasnik nekretnine ne dozvoli kućne ljubimce u objektu, gost ne može dovesti ljubimca, a ako to učini, vlasnik nekretnine može odbiti ljubimca da uđe u posjed, u tom slučaju gost mora platiti puni iznos rezervacije koji je imao i nema pravo na povrat novca.

23. OKOLIŠ

Imanje koje se nalazi u ruralnom okruženju mogu imati floru i faunu, na pr. komarci, ose, mravi, lokalni psi itd. kao i druge ekološke aktivnosti mogu se dogoditi u okruženju.

24. ODGOVORNOST

Ni Agencija ni vlasnik nekretnine neće biti odgovorni za smrt ili osobnu ozljedu bilo kojeg člana grupe za rezervaciju ili bilo koje druge osobe u posjedu. Agencija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak, kršenje ili kašnjenje iz bilo kojeg razloga izvan naše razumne kontrole, uključujući, eksploziju, oluju, požar ili nesreću, rat ili prijetnju ratom, građanske nemire, djela, ograničenja, propisi, podzakonski propisi ili mjere bilo koje vrste od strane vlade ili lokalnih vlasti, štrajkovi, isključenja ili druge industrijske akcije ili sporovi ili nepovoljni vremenski uvjeti. U svakom spomenutom slučaju Agencija ima pravo tretirati rezervaciju kao ispunjenu. U slučaju otpusta, odgovornost će biti ograničena na vraćanje iznosa koji su nam plaćeni za neiskorišteni dio najma izračunat na dnevnoj osnovi proporcionalno umanjenoj za administrativnu naknadu od 50 eura za pokrivanje naših razumnih troškova. Agencija se neće smatrati odgovornom za kvar mehaničke opreme poput pumpi, kotlova, sustava za filtriranje bazena, kao ni za kvar javnih komunalnih službi poput vode, plina i električne energije. Niti jedna agencija, agenti, vlasnici imovine ne mogu se smatrati odgovornima za buku ili uznemirenost koja dolazi izvan granica imovine ili koja je izvan njihove kontrole. U slučaju da je izvor buke postojao prije dolaska gosta i o tome je obaviještena Agencija, Agencija će kontaktirati gosta kako bi ga obavijestila o smetnji. Agencija nije odgovorna za događaje izvan svoje kontrole, npr. loše vrijeme, uključujući događaje koji su nastali kao rezultat vrlo vrućeg ili neobičnog vremena, kašnjenja uzrokovana prijevozničkim tvrtkama..

25. POSEBNI ZAHTJEVI

Svaki posebni zahtjev gosta osoblje Agencije prihvatit će i obraditi te predati vlasniku nekretnine za konačnu odluku. Ako vlasnik nekretnine može udovoljiti posebnom zahtjevu i odluči da će ga uvažiti, Agencija će odmah obavijestiti gosta o prihvaćanju. Ako prihvatanje zahtjeva nije moguće, gost neće smatrati odgovornim Agenciju, njezine agente ili vlasnika nekretnine i poštivat će potvrđenu rezervaciju.

 

NOWARENT

Uvjeti vrijede od: 01.03.2020

Rovinj - Hrvatska